Slimming to dwie serie kosmetyków dedykowanych poszczególnym partiom ciała.